โรงงานโซลาร์ บ่อวิน งานเข้า! จ่อโดนเชือด ม.37 ไม่แจงผลตรวจ

โรงงานโซลาร์ บ่อวิน งานเข้า! จ่อโดนเชือด ม.37 ไม่แจงผลตรวจ
ความคืบหน้ากรณี ชาวบ้านยื่นร้องเรียนหน่วยงานรัฐ ให้ตรวจสอบโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซล ในนิคมแห่งหนึ่ง ย่าน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กระทั่งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานสนธิกำลังตรวจสอบรอบโรงงานซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ ตามที่ข่าวเสนอนั้น
ล่าสุด มีรายงานว่า หน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ มีคำสั่งให้ โรงงานดังกล่าว ดำเนินการชี้แจง ข้อร้องเรียน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามเอกสารที่ชาวบ้านยื่นขอความเป็นธรรม อาทิ กระบวนการผลิต กระบวนการบำบัดน้ำ การระบาดน้ำเสีย และอากาศเสีย ตลอดจน การใช้พื้นที่การประกอบกิจการ ตามข้อร้องเรียน ซึ่งระบุว่า มีพื้นที่ทางสาธารณะจนกระทบทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะที่เกิดขึ้น
โดยก่อนหน้านี้ ทางโรงงาน ได้ชี้เเจงแล้วหากแต่ยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงเห็นควรว่าควรชี้แจงอีกครั้งให้ครบถ้วนในทุกมิติ ขณะเดียวกันมีการเร่งรัดผลผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ซึ่งเก็บจากทางระบายน้ำในนิคม และ ทางน้ำสาธารณในชุมชนที่ติดต่อกับพื้นที่พักอาศัยของประชาชน ซึ่ง ศูนย์วิจัยกรมโรงงานภาคตะวันออก อยู่ระหว่างตรวจสอบ และ จะแจ้งผลโดยตรงถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สำหรับการตรวจสอบโรงงานดังกล่าว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ดำเนินการตาม ม 37 พรบ.โรงงาน 2535
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ โรงงานนี้ หรือการประกอบกิจการโรงงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคล หรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงาน หรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติ ให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด
ซึ่งหากใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนังงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 5,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง

Leave a Reply

%d bloggers like this: