กทม.เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงพยาบาล

กทม.เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงพยาบาล

นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข ระบุจากการสุ่มตรวจเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อไวรัสตั้งแต่เดือน เม.ย. – มิ.ย.64 รวม 4,185 ราย พบสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) มากที่สุดในประเทศไทย 3,703 ราย รองลงมา คือ สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) 348 ราย โดยพบในกรุงเทพฯ 318 รายว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เพิ่มความเข้มข้นการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังติดตาม ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลที่มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก ทั้งยังเป็นหน่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่เสี่ยงสัมผัส จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยการลดการทำหัตถการและการผ่าตัด จำกัดการให้บริการต่าง ๆ และงดเยี่ยมผู้ป่วยใน ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และมีนัดติดตามอาการสามารถแจ้งเลื่อนนัด หรือพบแพทย์ผ่านโทรเวชกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “MorBMA-หมอ กทม.” โดยสามารถเลือกรับยาได้ 3 ช่องทาง ทั้งการรับยาทางไปรษณีย์ ร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน และจุดบริการ Drive Thru (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) หากมีอาการไม่พึงประสงค์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ โทร. 1646 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน จึงขอความร่วมมือประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (D-M-H-T-T-A) ทั้งส่วนบุคคลและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ

Leave a Reply

%d bloggers like this: