จัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า 46 จุด ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กำหนด

จัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า 46 จุด ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กำหนด

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดพื้นที่ทำการค้า 46 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครได้จัดระเบียบจุดทำการค้าที่ได้รับความเห็นชอบจาก บช.น. จำนวน 46 จุด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทำการค้า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสามารถแจ้งความประสงค์ขอทำการค้าในที่สาธารณะต่อสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อพิจารณากำหนดเป็นพื้นที่ทำการค้าให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังได้จัดระเบียบและให้ความช่วยเหลือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้มีรายได้น้อยให้สามารถทำการค้า รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดโครงการถนนคนเดิน (Walking Street) เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ค้าในถนนเยาวราช ถนนข้าวสาร ถนนสีลม และมีแผนการจัดในพื้นที่เขตต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ชะลอแผนออกไปก่อน หากกลับเข้าสู่สภาวะปกติจะจัดโครงการถนนคนเดินต่อไป ขณะเดียวกันได้กำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่ค้าขายและถูกกฎหมาย เช่น บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร บริเวณที่ว่างซอยอ่อนนุช 70 เขตประเวศ บริเวณทางเท้าถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 เขตบางขุนเทียน บริเวณทางเท้าซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท บริเวณตลาดบางคอแหลม เขตบางคอแหลม บริเวณซอยสุขุมวิท 18 เขตคลองเตย บริเวณถนนกำแพงเพชร 4 เขตจตุจักร ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ค้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้

Leave a Reply

%d bloggers like this: