ปรับฝาท่อระบายน้ำ ถ.พหลโยธิน เป็นแบบฝากลม ชนิดตะแกรง – เสริมขอบฝาให้เสมอผิวจราจร

ปรับฝาท่อระบายน้ำ ถ.พหลโยธิน เป็นแบบฝากลม ชนิดตะแกรง – เสริมขอบฝาให้เสมอผิวจราจร

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตถึงฝาท่อระบายน้ำบนถนนพหลโยธินบริเวณหน้าสวนจตุจักรที่มีจำนวนมาก และหากใช้เพื่อการระบายน้ำ ควรเป็นรูปแบบตะแกรง หรือฝาท่อเรียบเสมอผิวจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุว่า สาเหตุที่บริเวณดังกล่าวมีฝาท่อระบายน้ำจำนวนมากและถี่เกินไป เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมของถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนสายหลักอื่น ๆ มีขนาดเล็ก บางถนนมีแนวท่อระบายน้ำอยู่ในเกาะกลางถนน เช่น ถนนพหลโยธิน มีระยะฝาท่อระบายน้ำห่างประมาณ 6 – 12 เมตร เพื่อความสะดวกในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในแนวก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องลดขนาดเกาะกลางถนน เพื่อเพิ่มผิวจราจรให้สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แนวฝาท่อระบายน้ำเดิมมาปรากฏอยู่บนผิวจราจร ซึ่งแนวทางแก้ไขจำเป็นต้องขยายท่อระบายน้ำ และปรับลดฝาท่อระบายน้ำเดิม โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ซึ่งต้องศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า และประโยชน์ในการระบายน้ำ ทั้งในถนนพหลโยธินและถนนสายอื่น ๆ ด้วย

นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขฝาท่อระบายน้ำบนถนนพหลโยธินบริเวณหน้าสวนจตุจักร จากเดิมแบบฝากลม ชนิดทึบ แก้ไขเป็นแบบฝากลม ชนิดฝาตะแกรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 86 เซนติเมตร เพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับระดับเสริมขอบฝาท่อระบายน้ำให้เรียบเสมอผิวจราจรตลอดแนว ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปี 2563 รวมทั้งอยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบและขนาดฝาท่อระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้วัสดุทำจากโลหะหล่อขึ้นรูปเป็นฝากลม ชนิดตะแกรง ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปแล้วในหลายเส้นทาง เช่น ถนนพระรามที่ 1 ถนนทางรถไฟสายเก่า ถนนเจริญกรุง ถนนจักรวรรดิ์ ถนนตรีเพชร ทั้งนี้ จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้รูปแบบและขนาดฝาท่อระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: