อำเภอนาตาล เตรียมศูนย์ดูแลโควิดชุมชน  ขนาด 40 เตียง

อำเภอนาตาล เตรียมศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ขนาด 40 เตียง
วันนี้ ( 21 ก.ค.64 ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ จงจินากูล นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ , เสมียนตรา , เจ้าหน้าที่ปกครอง , สมาชิก อส. , เจ้าหน้าที่ สย. , เจ้าหน้าที่บัตรผ่านแดน และลูกจ้างเหมาบริการ (TST) ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนาตาล , ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาตาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนาตาล และ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขมราฐ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่หอประชุมอำเภอนาตาล เพื่อใช้เป็นศูนย์ดูแลโควิดชุมชนของอำเภอ ขนาด 40 เตียง โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จาก อบต.นาตาล. , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , หอการค้าอำเภอนาตาล , ภาคเอกชน และ ประชาชนชาวอำเภอนาตาล
อนึ่ง สถานการณ์โควิด – 19 ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดวันนี้ ( 21 ก.ค.64 ) พบว่า ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 142 ราย ติดเชื้อในพื้นที่จ.อุบลฯ 12 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 130 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,267 ราย ผู้ป่วยในเรือนจำสะสม 11 ราย รักษาหาย 1,035 ราย (วันนี้ 109 ราย) กำลังรักษา 1,216 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย เสียชีวิตสะสม 16 ราย (รายใหม่ เสียชีวิตวันนี้ 2 ราย)

กิตติภณ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: