ทีม CCRT เร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก – ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงในชุมชนคลองเตย

ทีม CCRT เร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก – ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงในชุมชนคลองเตย

        นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. กล่าวกรณีประธานชุมชนคลองเตย ล็อก 1-2-3 ระบุสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่คลองเตยเข้าขั้นวิกฤต เนื่องจากไม่มีการตรวจคัดกรองเชิงรุก ส่งผลให้การติดเชื้อแพร่กระจายไปทั่วว่า สำนักงานเขตคลองเตยได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้ประชาชนในชุมชนคลองเตยครอบคลุมทั้ง 39 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. - 4 มิ.ย.64 จำนวน 6 จุด ได้แก่ วัดสะพาน ชุมชน 70 ไร่ ลานจอดรถตลาดคลองเตย แฟลต 19-20 โรงพยาบาลท่าเรือ และโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจเชิงรุก จำนวน 43,886 ราย นอกจากนี้ ในวันที่ 19 ก.ค.64 สำนักงานเขตฯ ยังได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 41 (คลองเตย) จิตอาสา และผู้เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก (Comprehensive Covid-19 Response team : CCRT) ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งประชาชนในชุมชนล็อค 1-2-3 และชุมชนล็อค 4-5-6 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประธานชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 พร้อมมอบเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และแนวทางการป้องกันตนเอง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงวิธีการป้องกันตนเอง

        ส่วนการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน เบื้องต้นหากยังไม่มีสถานพยาบาลรองรับ สามารถเข้าโครงการ Home Isolation รักษาตนเองภายในสถานที่พักอาศัย โดยแยกกักออกจากบุคคลภายในครอบครัว ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ได้ควบคุมดูแลติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการสอบสวนโรค พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติตนให้ผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับกรณีที่ไม่สามารถแยกกักจากบุคคลในครอบครัวได้ สำนักงานเขตฯ ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วย วัดสะพาน (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนแออัดและไม่สามารถแยกกักตัวเองได้ ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จะส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ศูนย์แรกรับอาคารนิมิบุตร กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการประเมินอาการ ก่อนส่งตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: