“กรมบังคับคดีเร่งไกล่เกลี่ยช่วยเหลือคุณตาวัย 67 ปี ประกาศขาย ตา ไต หวังซื้อบ้านคืนจากธนาคาร!!

“กรมบังคับคดีเร่งไกล่เกลี่ยช่วยเหลือคุณตาวัย 67 ปี ประกาศขาย ตา ไต หวังซื้อบ้านคืนจากธนาคาร!!


ตามที่มีข่าว คุณตาวัย 67 ปี ร้องสื่อมวลชนว่าหมดหนทางซื้อบ้านคืนจากธนาคาร ขึ้นป้ายไวนิลประกาศขายตา ไต แลกเงิน 850,000 บาท หวังซื้อบ้านคืนจากธนาคาร นั้น


นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าว เป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดเดชอุดม คดีหมายเลขแดงที่ 888/2559 โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ โจทก์ ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 25238 เลขที่ดิน 110 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมสิ่งปลูกสร้างเดิมของผู้ร้องเพื่อนำออกขายทอดตลาดชำระหนี้ ซึ่งต่อมาโจทก์เป็นผู้ซื้อบ้านและที่ดินดังกล่าวจากการขายทอดตลาด ผู้ร้องได้ติดต่อขอซื้อบ้านและที่ดินคืนจากโจทก์ โดยโจทก์ยอมขายคืนให้ในราคา 850,000 บาท แต่ผู้ร้องไม่สามารถหาเงินซื้อคืนได้จนกระทั่งมีการประกาศขายตา และไตตามที่เป็นข่าว ทันทีที่ทราบข่าวความเดือดร้อนของผู้ร้องและครอบครัว กรมบังคับคดีไม่ได้นิ่งนอนใจและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ร้องและครอบครัวในทันทีโดยมอบหมายให้นางศุภร ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการช่วยประสานในการนัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจราไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือนายบัวกัน สุนันทา และครอบครัวในวันนี้ (14 กันยายน 2564) ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม โดยมีภักพงษ์ ขุราษี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการไกล่เกลี่ย ซึ่งผลการไกล่เกลี่ย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แจ้งให้ผู้ร้องเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังเพื่อซื้อบ้านและที่ดินคืน ซึ่งผู้ร้องตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว และกำหนดยื่นเรื่องขอซื้อทรัพย์ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ต่อไป


ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้ให้ความสำคัญกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้กรมบังคับคดีได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยฯ สามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th และสามารถขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Session Call สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทรศัพท์หมายเลข 0 2881 4840, 0 2887 5072 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

Leave a Reply

%d bloggers like this: