ผู้ว่าฯสุราษฎร์ สั่งช่วย ปชช.รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ได้ร่วมโครงการ “ เราชนะ ” พบ 3 กลุ่มเข้าถึง “ เราชนะ ”ได้กว่า 5 แสนคน และใช้จ่ายคนละครึ่งสะพัดแล้วกว่า 2,300 ล้าน

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ สั่งช่วย ปชช.รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ได้ร่วมโครงการ “ เราชนะ ”
พบ 3 กลุ่มเข้าถึง “ เราชนะ ”ได้กว่า 5 แสนคน และใช้จ่ายคนละครึ่งสะพัดแล้วกว่า 2,300 ล้าน

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนถึงวันที่ 7 ก.พ.64 จำนวนสะสมทั้ง 3 กลุ่มรวมแล้ว 537,528 ราย เป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 119,041 ราย กลุ่มผู้ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน/โครงการคนละครึ่ง 273,766 ราย และกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ “ เราชนะ ” 144,721 ราย ส่วนการลงทะเบียนผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนกิจการสะสมทั้งหมด 22,117 ราย เป็นการลงทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.พ.64 จำนวน 156 ราย
นายวิชวุทย์ กล่าวว่า สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซค์ “ คนละครึ่ง ” จนถึงวันที่ 7 ก.พ.64 มีจำนวน 31,394 ร้านค้า เป็นร้านค้ามีหน้าร้าน 19,809 ร้าน รถเข็น/หาบเร่/แผงลอย 1,959 ร้านและอื่นๆ 9,626 ร้าน มียอดใช้จ่ายแล้ว 2,399.1 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติผ่านช่องทางมหาดไทย มีจำนวน 14,395 ร้านค้า เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 7,128 ร้าน ร้านธงฟ้า 104 ร้าน ร้านโอทอป 69 ร้าน
“ ทางจังหวัดได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อขัดข้องในการลงทะเบียนโครงการ “ เราชนะ ” ที่ชั้น 1 ศูนย์กลางสัมมนาภาคใต้ตอนบน ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดและธนาคารกรุงไทยมาให้คำแนะนำ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างทั่วถึงและจากการสอบถามประชาชนมีความพึงพอใจในมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลสูงมากทั้งโครงการ “ คนละครึ่ง ” “ เราชนะ ”และอื่นๆ ขณะเดียวกันทางจังหวัดพยายามให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อยรวมทั้งรถเข็น หาบเร่ แผงลอยได้เข้าร่วมโครงการมากที่สุดซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ถึงประชาชนในพื้นที่ ” นายวิชวุทย์ กล่าว.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณณรงค์ชัย ชลาลักษ์
# คุณสุพัตรา เลี่ยมรัตน์
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# คุณวิทยา แซ่หม่ง

Leave a Reply

%d bloggers like this: