สระบุรี คืบหน้าล่าสุดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ภาพรวมสระบุรียอดพุ่ง

สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด19 โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีดีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน) โรงงาน แปรรูปไก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ดำเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วนเชิงรุกพนักงานโรงงาน ทราบผลการตรวจแล้วจำนวน 2,299 คน พบผู้ติดเชื้อจำนวน 391 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวกัมพูชา จำนวน 240 คน เป็นเพศชาย จำนวน 129 คน เพศหญิง 111 คน ชาวไทย จำนวน 151 คน เป็นเพศชาย จำนวน 37 คน เพศหญิงจำนวน 114 คน อยู่ในจังหวัดสระบุรี จำนวน 349 คน (กัมพูชา จำนวน 240 คนชาวไทย 109 คน) เดินทางไป-กลับ ต่างจังหวัด 42 คน (ชาวไทยทั้งหมด) ผู้ที่ตรวจพบเชื้อ ดังกล่าว ได้นำตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ได้แก่ 1.โรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต -โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย 2.โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสระบุรี อีกทั้งทางจังหวัดสระบุรี ได้จัดเตรียมสถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม อีก 1แห่ง ในตำบลตะกุด อำเภอเมือง จ.สระบุรี
ส่วนมาตรการดำเนินการที่ดำเนินการแล้ว ได้ตรวจหาเชื้อในพนักงานทั้งหมด ทั้งในโรงงาน และนอกโรงงาน โดยให้พนักงานไปตรวจเองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ ดำเนินการประสานงานระหว่างจังหวัดเฝ้าระวังกลุ่มพนักงานที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอาการตรวจหาเชื้อและกักตัวที่บ้าน รวมทั้งให้สาธารณสุขอำเภอ ติดตาม ดูแล พนักงานอาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

การดำเนินการของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด มหาชน) ได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัท โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 400 คน และขณะนี้ได้ปิดโรงงานชั่งคราวเพื่อทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ส่วนบริเวณค่ายลูกเสือ เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ในพื้นที่ ต.ท่ามะปราง อ. แก่งคอยจ.สระบุรี ซึ่งจัดให้
เป็นโรงพยาบาลสนามกักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 ขณะ นี้ทางพนักงานโรงงานแปรรูปไก่บางส่วนที่คัดกรอง แล้ว พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด19 เริ่มทยอยเข้ากักตัวภายในอาคาร โดยแยกเป็นอาคารชาย และอาคารหญิง เป็นสัดส่วน นางเบญญาพร ไกรราช เจ้าหน้าที่พยาบาลผู้ดูแลโรงพยาบาลสนาม เจ็ตคต โป่งก้อนเส้า เผยว่าขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส ที่ต้องมากักตัวอยู่ที่นี้ จำนวนหลายคนที่มาจากโรงงานแปรรูปไก่ และจากโรงพยาบาลต่างๆ ส่งเข้ามา ซึ่งโรงพยาบาลสนามที่นี่ สามารถรองรับได้ 160คน แต่ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ต้องกักตัว 14วัน จำนวน140 คน เหลือสำหรับรองรับผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจาก โรงงานแปรูปไก่ได้เพียงไม่เกิน 20คน ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดสระบุรี ได้จัดพื้นที่โรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีก1แห่ง ที่ตำบลตะกุด อำเภอเมือง ซึ่งหากผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าปกติ ก็อาจเป็นไปได้ว่าโรงพยาบาลสนามทั้งจังหวัดสระบุรี ที่มีอยู่ อาจรองรับผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโควิด19ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ทางสาธารณะสุขจังหวัด สระบุรีได้วางมาตรการที่ต้องดำเนินการต่อโดยได้ขอให้พนักงานที่มีความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านรวมถึงครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด ให้แยกกักตัวเอง สังเกตอาการหากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว ขอให้ไปตรวจหาเชื้อโดยด่วนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน มาตรการป้องกันโรคสำหรับประชาชนขอให้เข้มงวดในการรักษามาตรการการป้องกันโรค สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง งดเดินทางไปในสถานที่แออัด และการรวมกลุ่มหนาแน่น ส่วน ยอดผู้ป่วยโควิด19 ในพื้นที่ ล่าสุดยอดพุ่ง วันนี้ 399คน เสียชีวิต7 นอน โรงพยาบาล 296 รวมผู้ป่วย สะสมเเตะ 695คน

สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

%d bloggers like this: