ศรีสะเกษ เจอพิษโควิด-19 ปีนี้ยกเลิกจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการตลาดทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ สวนแสงสว่าง (นายวิราธ กองแก้ว) บ้านหนองเก่า หมู่ ๑๐ ตกลบพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายรุ่งเรือง รัตนผล ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต ๑๐ นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวธมนวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ และนายธวัชชัย นิ่งกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้ร่วมการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ขึ้น โดยนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจากอำเภอขุนหาญ กันทรลักษ์และอำเภอศรีรัตนะ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ในช่วงกลางเดือน มิถุนายน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากที่สุด แต่ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งในประเทศและทั่วโลก คณะกรรมการจัดงานได้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ในการจัดงาน มีมติให้ยกเลิกการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยให้ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับเอกลักษณ์เฉพาะ และความโดดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟ รวมทั้งการจำหน่ายทุเรียนในช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นทางเลือกให้เกษตรกร สามารถบริหารจัดการสินค้าในช่วงวิกฤต สร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าให้แก่ผู้บริโภคทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจำนวน 8,552 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 3,527 ไร่ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตไว้ที่ 4,195.5 ตัน และคาดจะสามารถจำหน่ายได้ในราคา 160-180 บาท สร้างรายได้มูลค่าประมาณ 713 ล้านบาท ซึ่งผลผลิตในปี 2564 นี้ คาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดแบ่งเป็นหลายรุ่น เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ไปจนถึงเดือน สิงหาคม 2564 นี้
ด้านนายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การสั่งซื้อทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษออนไลน์ ในเป็นช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ นักชิมทุเรียนสามารถสั่งซื้อทุเรียนภูเขาไฟคุณภาพได้ผ่านทาง เว็บไซต์ lavadurian.com โดยจังหวัดศรีสะเกษ จับมือกับไปรษณีย์ไทย จัดทำ MOU ส่งตรงทุเรียนภูเขาไฟ สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
นายรุ่งเรือง รัตนผล ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต ๑๐ กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ในช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ สามารถส่งทุเรียนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ด้วยความรวดเร็ว ตรงตามมาตรฐาน ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย กำหนด ไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ และทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจะส่งจนถึงมือผู้บริโภค ภายใน 3 วัน
นางสาวธมนวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ได้กล่าวว่า การท่องเทียวสวนทุเรียนในปีนี้ นอกจากจะเน้น ความสุข ความสนุกและประทับใจแล้ว ยังต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ ด้วยการยึดแนวทางตามหลัก social Distancing อย่างเคร่งครัด เช่น การใส่หน้ากากตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ และเว้นระยะห่างในระหว่างการท่องเที่ยว ใช้จ่ายเงินผ่านมือถือแทนเงินสดเพื่อลดการสัมผัสระหว่างคน ที่สำคัญและห้ามมองข้าม คือ การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่บริการที่ดี ได้มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย ซึ่งสามารถสังเกตุได้ง่าย โดยดูจากตราสัญญลักษณ์ SHA

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: