รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่สถานประกอบกิจการร้านอาหาร แนะให้บริการแบบเดลิเวอรี่

 

รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่สถานประกอบกิจการร้านอาหาร แนะให้บริการแบบเดลิเวอรี่

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายแพทย์นัย วันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ได้เดินทางมาที่ร้านกาแฟ กูสเบอร์รี่ คอฟพี่ ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเจ๊จุก และ ร้านสัมตำดนตรีสายลวด ซึ่งตั้งอยู่นำพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข หลังมีการประกาศให้สถานประกอบกิจการร้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ห้ามนั่งกินในร้าน เป็นระยะเวลา 30 วัน ให้คุมเข้มในเรื่องความสะอาด เปิดให้บริการแบบเดลิเวอรี และมีระบบการติดตามอาการป่วยและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน

นายแพทย์นัย วันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ได้กล่าวว่า หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีประกาศให้สถานประกอบกิจการร้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร ให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ห้ามนั่งกินในร้าน เป็นระยะเวลา 30 วัน ส่งผลให้สถานประกอบการร้านอาหารต้องปรับตัวเพื่อบริการแบบซื้อกลับบ้าน กรมอนามัยจึงแนะนำผู้ประกอบกิจการร้านอาหารให้คุมเข้มในเรื่องความสะอาด โดยเลือกซื้อวัตถุดิบที่สด สะอาดจากตลาดที่ได้รับการรับรองเป็นตลาดสดน่าซื้อ ของกรมอนามัย หรือแหล่งจำหน่ายสินค้าที่เชื่อถือได้ หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และสุขอนามัยในการปรุงประกอบอาหารต้องปรุงสุก ปรุงทีละหม้อ และไม่แนะนำให้ปรุงอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ รวมถึงวัตถุดิบและภาชนะต้องล้างสะอาด ขณะที่ผู้ประกอบอาหารต้องสวมใส่หมวก และชุดที่รักษาความสะอาด

ส่วนเรื่องภาชนะที่ใส่อาหารต้องสะอาด สามารถใส่อาหารที่มีความร้อนได้ ถ้าอาหารชนิดมีน้ำก็ต้องมีฝาปิดมิดชิด และตัวอาหารต้องใส่ลงไปในภาชนะที่ใส่อาหารได้ทั้งหมด และปิดให้สนิด พร้อมเน้นย่ำให้สถานประกอบกิจการร้านอาหารที่มีการปรับตัวให้บริการแบบเดลิเวอรี ขอความร่วมมือพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่ทุกคน คุมเข้มความสะอาด พร้อมยึดปฏิบัติ 4 ข้อหลักคือ 1, เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 / 2 ,มีการคัดกรองพนักงานรับส่งอาหารอย่างจริงจังทุกวัน /3, มีระบบการติดตามอาการป่วยและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานโดยอาจเลือกใช้การประเมินผ่านเว็บไซต์ ไทยเซฟไทย และ / 4, มีการจัดทำ Time line ของพนักงานในการจัดส่งอาหารแต่ละวัน และขอให้สถานประกอบกิจการร้านอาหารประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVD Plus ส่วนผู้ประกอบการและพนักงานประเมินตนเองก่อนออกจากบ้านเพื่อมาปฏิบัติงาน กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

 

 


อัญมณี คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ 095-5543516

Leave a Reply

%d bloggers like this: