อบจ.พิษณุโลก ร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถ Mobile จำหน่ายสินค้า “โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถ Mobile จำหน่ายสินค้า “โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าร่วมพิธีปล่อยคาราวานรถ Mobile จำหน่ายสินค้า “โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 กิติกร (ตลาดใต้) อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ทั้งนี้ด้วยจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการรถ Mobite พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย โดยนำสินค้าราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เป็นต้น ไปจำหน่ายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ร้อยละ 10-40 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดสรรให้จัดหารถ Mobile เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 คัน มีระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน โดยจะเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 21 สิงหาคม 2564 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในระดับตำบลทั้ง 93 ตำบลในจังหวัดพิษณุโลก

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: