สวนนงนุชพัทยา 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก รับขวัญ “พลายนพเก้า” ลูกช้างมงคลตัวที่ 99

วันนี้ 16 มิ.ย. 64 เวลา 09.90 น. นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี จัดพิธีคล้องพวงมาลัยรับขวัญน้องช้างเกิดใหม่เพศผู้ ซึ่งเป็นลูกของพังคริสต์มาส และพ่อพลายนิ้งหน่อง ที่ได้ตกลูกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยแม่พังคริสต์มาส คอยประคับประคองเฝ้าดูอยู่ไม่ห่าง ส่วนลูกช้างเพศผู้ตัวนี้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แม้ว่าแม่ช้างจะมีกำหนดตกลูกในเดือนเดือนกรกฎาคม 2564 ตามที่สัตว์แพทย์ประจำปางช้างสวนนงนุชพัทยาได้กำหนดไว้ แต่ด้วยแม่ช้างมีความสมบูรณ์มากจึงได้ตกลูกก่อนครบกำหนด 1 เดือน โดยแม่ช้างพังคริสต์มาส ได้ตกลูกเพศเมียมาแล้ว 1 เชือก เชือกนี้จึงถือเป็นเชือกที่ 2

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่สวนนงนุชพัทยา ได้มีสมาชิกลูกช้างน้อยเพิ่มอีก 1 เชือกซึ่งตั้งชื่อให้ว่า “พลายนพเก้า” ด้วยเป็นช้างที่เกิดในลำดับเชือกที่ 99 ของปางช้างสวนนงนุชพัทยา และคลอดเป็นตัวที่ 2 ของปี 2564 โดยพบว่ามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งแม่ช้างพังคริสต์มาสยังเป็นแม่ช้างของปางช้างสวนนงนุชพัทยาอีกด้วย…

มณีรัตน์ ชุมดี //รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: