เขตดอนเมือง เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในสถานการณ์ covid 19

เขตดอนเมือง เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในสถานการณ์ covid 19
วันที่ 2 เมษายน 2564 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนเขตดอนเมือง สภากรุงเทพมหานคร ร่วมกับนายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 โดยการฝึกอาชีพเพื่อให้เกิดอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน
หลังจากนั้นลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตดอนเมือง ชุมชนวังไพรเวทโดยมี นางสะอื้น พงษ์ประพันธ์ เป็นประธานชุมชน นางพิชญ์ลดา ศรีสุริยสวัสดิ์ เลขานุการชุมชน พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข(อสส) ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ท่าน

Leave a Reply

%d bloggers like this: