ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดการประกวดไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกประจำปี 2564

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดการประกวดไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกประจำปี 2564
วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดไก่ชนนเรศวร และไก่พื้นเมืองไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2564 โดยมี นายสุริพล มาบุญช่วย ปราสาทจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดการประกวด พร้อมผู้เข้าประกวดให้การต้อนรับ
การประกวดไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกระตุ้นให้เกษตรกรอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองประจำถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก และส่งเสริมพัฒนาการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงตามระบบ GFM และ GAP นำไปสู่ตลาดโลก
จังหวัดพิษณุโลกมีการจัดประกวดไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมือง มาตั้งแต่ปี 2533 รวม 29 ครั้ง สำหรับรางวัลไก่ชนนเรศวร เพศผู้ รางวัลขวัญใจมหาชน พิจารณาคัดเลือกจากผู้ชมการประกวด ผู้ร่วมงานและผู้นำไก่เข้าประกวด พิจารณาลงคะแนนไก่ชนเรศวรผู้ในสนามประกวดรุ่นละ 5 ตัวรวม 20 ตัว การจัดประกวดในครั้งนี้มีผู้นำไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทยมาจากจังหวัดชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร เลย ลำพูน พิจิตร กำแพงเพชร อยุธยา และจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกวดจำนวน 79 ราย มีไก่ชนเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 108 ตัว

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: