กลุ่มผู้ใช้แรงงานจัดกิจกรรมMayDay

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ตั้งแต่ เวลา 9.00 – 12.30 น.
กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้จัดกิจกรรมวันMay Day. 2019. ซึ่งได้จัดงานภายในอาคารโรงงาน ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

%d bloggers like this: