ราชบุรี กรมชลประทานรวมพลังจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ร.10

อธิบดีกรมชลประทานจัดกิจกรรมจิตอาสารวมพลังกลุ่มผู้ใช้น้ำทั่วประเทศ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา 09.00 น. ( 1 พ.ค. 62 ) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชัยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันหมู่ที่ 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด บริเวณอ่างเก็บน้ำให้มีสวยงาม

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน อันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ เป็นโครงการพระราชดำริแห่งแรกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2534 มีอยู่ทั้งหมด 6 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5 แห่ง ยังเหลืออีก 1 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการในปี 2563-2564 เป็นต้นไป ถือเป็นโครงการให้ก่อประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยที่อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 596,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 750 ไร่ มีเกษตรกรประชาชนได้รับประโยชน์ 280 ครัวเรือน สำหรับโครงการพระราชดำริทั้งหมดทั่วประเทศมีประมาณ 3,054 โครงการ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วจำนวน 2,955 แห่ง โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ถือว่าโครงการพระราชดำรินั้นทางกรมชลประทานได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

นายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ยางหัก เปิดเผยว่า เฉพาะพื้นที่หมู่ 5 มีชาวบ้านผู้รับประโยชน์ประมาณ 280 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 700 คนที่อาศัยแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคอยู่ นอกจากนี้ยังมีผัก ผลไม้ที่เกษตรกรได้ปลูกไว้หลากหลายชนิดปลูกไว้และได้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นอ่างของพระองค์ท่านที่ได้สร้างไว้จริงๆ ส่วนหนึ่งน้ำที่นี่ยังเป็นต้นน้ำไปถึง หมู่ 3 หมู่ 2 หมู่ 1 และไหลลงจังหวัดเพชรบุรี หล่อเลี้ยงชีพและด้านการเกษตรมากกว่า 1,000 ครัวเรือน ทำให้อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ทรงมีพระเมตตาสร้างไว้ให้ได้เปรียบเสมือนน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านมีความเชื่ออย่างนั้น เพราะว่ามีความรู้สึกว่าพอนำน้ำไปรดผักผลไม้ทำให้มีสภาพดีขึ้น ชาวบ้านรู้สึกปลาบปลื้ม ปีติ ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามผู้นำ กลุ่มผู้ใช้น้ำ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และสัญญาว่าพสกนิกรในพื้นที่จะจงรักภักดีพร้อมจะสืบสานต่อยอดโครงการที่ดีนี้ไว้ตราบนานเท่านาน ทรงพระเจริญ

นายจันทร์ ทองหวี ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ 4 ต.ยางหัก กล่าวว่า สภาพเดิมในอดีตที่นี่เป็นป่า มีเกษตรกรเข้ามาอยู่น้อย เพราะไม่มีแหล่งน้ำมาใช้ในการเกษตร รอใช้เพียงน้ำฝนอย่างเดียว แต่หลังจากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันเข้ามาในพื้นที่แล้ว มีระบบท่อส่งน้ำที่ดี ปัจจุบันนี้ได้ปลูกผลไม้หลากหลายชนิด ทั้ง ทุเรียน มังคุด ส้มโอ รู้สึกดีใจมากที่พระองค์โปรดเกล้าฯให้ทางชลประทานดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล กรมชลประทานจึงได้ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานทั่วประเทศกว่า 15,000 คน จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกัน ณ บริเวณโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ราชบุรีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูก และการอุปโภค บริโภค จำนวน 6 แห่ง

โอกาสนี้ชาวบ้านรายหนึ่งในพื้นที่ ต.ยางหัก ได้ขอให้อธิบดีกรมชลประทานช่วยประสานงานเรื่องการก่อสร้างผลิตน้ำประปาให้กับชาวบ้านในตำบลยางหักด้วย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีน้ำประปาใช้ทั้งตำบล ซึ่งทางอธิบดีกรมชลประทานได้ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคด้วย

ุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: