นครนายก – อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

วัดอุดมธานีพระอารามหลวง จัดพิธีมอบผ้าไตรจีวรโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าคระภาค 12 พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ พิธีมอบผ้าไตรจีวร โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆและผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท จำนวน 89 คนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
ด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการประชุมมหาเถรสมาคม เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักพระราชวังประกาศว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้ที่มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลวกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั่วประเทศมีจำนวน 6810 รูปในระหว่างวันที่ 2- 16 พฤษภาคม 2562 ในระยะเวลา 15 วัน

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

%d bloggers like this: