มุกดาหาร เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คึกคักต่อแถวยาว

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 62 นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บิ๊กซี สาขามุกดาหาร ว่า รัฐบาลมีดำริจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้อัญเชิญเข็มที่ระลึกไปประดับ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงเก็บไว้เป็นความทรงจำในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่เราคนไทยจะได้มีส่วนร่วมกัน แสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้ผลิตเพื่อจำหน่ายให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก บิ๊กซี ในการเป็นผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บิ๊กซี สาขามุกดาหาร ได้มีโอกาสเป็นจุดจำหน่ายเข็มที่ระลึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยให้พี่น้องในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสอย่างทั่วถึง ในนามจังหวัดมุกดาหารใคร่ขอขอบพระคุณสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกนี้อย่างเข้มแข็งและสมพระเกียรติ
ด้าน นายสมบูรณ์ เหมธรรมมา ผู้อำนวยการเขต บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกนี้ บิ๊กซี ได้เปิดจำหน่ายในพื้นที่ บิ๊กซี 30 สาขา 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสอย่างทั่วถึงมากที่สุด ซึ่งการจำหน่าย ณ บิ๊กซี สาขามุกดาหาร เริ่มจำหน่ายตั้งวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าเข็มที่ระลึกจะหมด ซึ่ง 1 คนมีสิทธิ์ซื้อได้ 2 ชิ้น โดยมีจำนวนเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์จำหน่าย ทั้งสิ้น 2,500 เข็ม ที่จะให้ประชาชนได้อัญเชิญเข็มที่ระลึกนี้ประดับไว้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและจะได้เก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำเหตุการณ์สำคัญของชาติไทยที่เราคนไทยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมครั้งหนึ่งในชีวิต

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: