ศูนย์ประสานการปฏิบัติ กอ. รมน. ที่ 2 จัดงานโครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ ณ.โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ กอ.รมน. ที่ 2 จัดงานโครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ ณ.โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานีวันที่ 29 เมษายน 2562 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ กอ.รมน. ที่ 2 จัดงานโครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน จำนวน 37 จังหวัด ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 และ พื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.62 ถึง วันที่ 1 พ.ค. 62 ณ.โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีทั้งนี้ในการจัดอบรมครั้งนี้มีเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินทุกประเภท รวมทั้งเพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม เพื่อนำความรู้กระจายไปยังชุมชมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งยิ่งขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐบาลในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยเบื้องต้นงานในวันนี้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก….—————ภาพ]ข่าว:ธีรพล ปลื้มถนอม ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: