ราชบุรี- ทหารช่าง ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของกรมการทหารช่าง ประจำปี 2562

วันที่ 3 พ.ค.62 ที่วัดศรีสุริยวงศาราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี เจษฏา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของกรมการทหารช่าง ประจำปี 2562 โดยมี คณะนายทหาร นายสิบ และแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่าง และประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อให้เพื่อให้กำลังพลของกรมการทหารช่าง และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำเพ็ญประโยชน์ ได้ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับกำลังพลของกรมการทหารช่าง และประชาชนทั่วไป ให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ในพิธี รองเจ้ากรมการทหารช่าง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระเดชพระคุณ พระเทพสุเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยงศาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล รองเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย คณะนายทหาร นายสิบ และแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่าง และประชาชน ต่อจากนั้น อนุศาสนาจารย์ นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พระเดชพระคุณ พระเทพสุเมธี ประธานฝ่ายสงฆ์ พิจารณาผ้าป่า รองเจ้ากรมการทหารช่าง ประธานในพิธี พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง และกองพลทหารช่าง ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง ถวายใบปวารณา และกรวดน้ำรับพร จากพระสงฆ์ หลังจากเสร็จพิธี พระเดชพระคุณ พระเทพสุเมธี ประธานฝ่ายสงฆ์ มอบของที่ระลึก ให้กับ รองเจ้ากรมการทหารช่าง และคณะ โดยยอดเงินผ่าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มียอดเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,058,350 บาท

////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: