วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายพระพรชัยมงคล และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่าวันนี้ (วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ผศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และประชาชนในตำบลคลองสาม และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก
ซึ่งพิธีฯ เริ่มต้นด้วยประธานฝ่ายสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อด้วยพิธีอาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล ต่อด้วยพระสงฆ์ และผู้ร่วมพิธีฯ เจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ จบแล้ว ประธานฝ่ายสงฆ์นำปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๙ น. ผู้ร่วมพิธีฯ พร้อมเพรียงกันรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ นั้น คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ได้ร่วมกันเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคล และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ประกอบพิธีย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เฉลิมพระเกียรติฯ ท่ามกลางความปลื้มปีติของพสกนิกรที่มาร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และชื่นชมพระบารมีของรัชกาลที่ ๑๐

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน
////////////////////////////

Leave a Reply

%d bloggers like this: