พ่อเมืองอุบลฯ รุดเยี่ยมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่โรงพยาบาล

พ่อเมืองอุบลฯ รุดเยี่ยมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่โรงพยาบาล
วันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบกระเช้าพร้อมเงินช่วยเหลือ แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน คือ 1. นายเสาร์ จอมหงษ์ อายุ 53 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.น้ำคลั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ 2.นายศิริชัย สัตย์ธรรม อายุ 50 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.น้ำคลั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ ณ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งจิตอาสาทั้ง 2 คน ได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงงานสีตรัง ขาออกไป อ.เดชอุดม ระหว่างเดินทางกลับจากการลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ต่อมา เวลา 10.30 น. ในวันเดียวกันนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจและมอบกระเช้าพร้อมเงินช่วยเหลือ แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน คือ 1. นายบัวกัน แก้วบัวเคน อายุ 47 ปี สมาชิก อบต.บุเปือย หมู่ที่1 ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ 2.นายเสกสรร แก่นกุล อายุ 30 ปี ราษฎรหมู่ที่ 1 ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมืองอุบลราชธานี ซึ่งจิตอาสาทั้ง 2 คน ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าช็อตเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ระหว่างเข้าให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร ผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนราษฎร ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: