ผวจ.สุราษฎร์ธานีนำทุกภาคส่วนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้รับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมการรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หน้าบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำหรับในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.10 น.จะเป็นพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หน้าบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทุกภาคส่วนร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลือง ในงานตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: