ฟุตบอลนัดพิเศษ พลอากาศตรี ภัทระ โพธิ์ถวิล ประธานนักเรียนจ่าอากาศปี 2517 ร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง วีไอพี นักเรียนจ่าปี 2517กับทีมวีไอพี มูลนิธิ เทียนฉาย

ฟุตบอลนัดพิเศษ
พลอากาศตรี ภัทระ โพธิ์ถวิล ประธานนักเรียนจ่าอากาศปี 2517 ร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง วีไอพี นักเรียนจ่าปี 2517กับทีมวีไอพี มูลนิธิ เทียนฉาย โดยมีนายแพทย์วัชรา ทรัพย์สุวรรณ เป็นประธานมูลนิธิฯพร้อมมอบหมายรองศาสตราจารย์นายสัตว์แพทย์ ดร.นิกร ทองทิพย์และชนาธิป พรมอ่อน ตัวแทนมูลนิธิเทียนฉายกล่าวต้อนรับและขอบคุณในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมอวยพรให้คณะนักเรียนจ่า2517มีสุขภาพที่แข็งแรง หลังจากที่ทำหน้าที่ป้องกันประเทศรับใช้บ้านเมืองจนเกษียณอายุราชการ ณ สนาม วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก

Leave a Reply

%d bloggers like this: