” พสกนิกร และประชาชนจิตอาสาจังหวัดมุกดาหาร ร่วม กิจกรรมมหามงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ รับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร “

วันที่5 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมิทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมพิธี

จากนั้น นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำประชาชนจิตอาสาจังหวัดมุกดาหาร รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร การรับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มี ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และ ประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ให้ประชาชนได้รับชม และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สำหรับการดูแลประชาชนที่มาร่วมงาน จังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานจัดโรงครัวพระราชทาน ซึ่งจะมีอาหารและเครื่องดื่มแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับประทานอาหารฟรีตลอดงาน ร่วมถึงมีจุดให้บริการด้านการแพทย์หากมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินจะสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที

จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรม ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคมนี้ โดยกำหนดการสำหรับวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เวลา 08.30 – 20.30 น. การแต่งกาย ข้าราชการ จิตอาสา แต่งเครื่องแบบจิตอาสา สำหรับประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เวลา 15.00 – 18.00 น. การแต่งกาย ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก จิตอาสาแต่งเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร 0810501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: