สำนักงานเขตบางบอน นำประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร

สำนักงานเขตบางบอน นำประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วยนางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน นำประชาชนเขตบางบอน คณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและบุคลากร เฝ้ารับเสด็จถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

CR สำนักงานเขตบางบอน

Leave a Reply

%d bloggers like this: