คณะผู้บริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้ร่วมทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี.

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: