เหตุแผ่นปูนก่อสร้างอาคารหล่นทับคนงานก่อสร้างเสียชีวิตและบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๑๕๖๒ เวลา ๑๐.๒๐ น. ที่อาคารอยู่ระหว่างก่อสร้างของบริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เกิดเหตุแผ่นปูนสำเร็จรูปซึ่งอยู่ระหว่างยกขึ้นเครนเพื่อประกอบผนังอาคารชั้น ๔ ของอาคารก่อสร้างหล่นทับคนงานก่อสร้างเสียชีวิต ๒ ราย และบาดเจ็บ ๑ ราย ประกอบด้วย
๑) นายณัฐวุฒิ ชอบสุข อายุ ๒๓ ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
(๒) นายธวัชชัย แสนพรม อายุ ๓๘ ปี เสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาชัย ๒
(๓) นายจันดี ออ อายุ ๔๕ ปี ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ปัจจุบันอาการปลอดภัย
นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และเทศบาลนครอ้อมน้อยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

การปฏิบัติของจังหวัดสมุทรสาคร (๑) มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน (๒) มอบหมายสำนักงานสวัสดิการและุคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุมุทรสาครดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน (๓) มอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครและเทศบาลตำบลอ้อมน้อย ดำเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคาร (๔) พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ้อมน้อยทำการสอบสวนคดีอาญากรณีดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ปภ สมุทรสาคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: