ผู้ว่า อุบลฯ นำประชาชน ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้ว่า อุบลฯ นำประชาชน ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ ประชานชน และจิตอาสา และประชาชนในชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และ พระสงฆ์ จำนวน 31 รูป ที่บรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุสมบท และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบราชธานี ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: