มรภ.วไลยอลงกรณ์ พร้อมจิตอาสา ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงปทุมธานี กรมทางหลวง กรรมการผู้จัดการบริษัทนวนคร จำกัด (มหาชน) เทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา และสถานีตำรวจภูธรตำบลพระอินทราชา
สำหรับกิจกรรมจิตอาสาฯ ที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำความดี ปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัยได้ตื่นตัวในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตั้งอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น ให้ได้มีโอกาสทำความดีด้วยหัวใจ ทำงานด้วยจิตอาสา เป็นการสร้างนักศึกษาให้รักท้องถิ่น รักบ้านเกิด โดยกำหนดจุดทำกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1. กิจกรรมจิตอาสาเดินเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณทางเท้าริมถนนฝั่งมหาวิทยาลัยตั้งแต่หน้าเทสโก้โลตัส สาขานวนครถึงหน้ามหาวิทยาลัย 2. กิจกรรมจิตอาสาเดินเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณทางเท้าริมถนนฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยตั้งแต่หน้าเทสโก้โลตัส สาขานวนครถึงหน้ามหาวิทยาลัย และ 3. กิจกรรมจิตอาสาเดินเก็บขยะทำความสะอาดสะพานลอยถนนพหลโยธิน 2 แห่ง ได้แก่ สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย และสะพานลอยหน้าวัดคุณหญิงส้มจีน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกรวมกว่า 500 คน.ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: