ราชบุรี ข่าว – ตรวจสุขภาพประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมตรวจรักษาสุขภาพประชาชน ตรวจเอ๊กซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ นวดแผนไทย และบริการตรวจรักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 10

วันที่ 8 พ.ค.62) นายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพให้บริการประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีประชาชน ผู้สูงอายุ ได้เดินทางมาตรวจรักษาเบื้องต้นเป็นจำนวนมาก

โดยวันนี้ได้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร นำรถศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ มาตรวจรักษาบริการแก่ประชาชนได้แก่ ตรวจเอ๊กซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจวัดความดัน ตรวจสุขภาพในเบื้องต้นแก่ผู้ที่มารับบริการ มีบริการนวดแผนไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมานวดแผนไทย นอกจากนี้มีบริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนสอนตัดผมเสริมสวยแก้ว โดยอาจารย์แก้ว แสงอาทิตย์ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพครั้งนี้เป็นการตรวจรักษาสุขภาพและวินิจฉัยเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้ทราบฐานข้อมูลที่จะนำไปปรึกษาแพทย์รักษาโรคเฉพาะทางที่ถูกต้อง

นายบุญชัย จรัญวรพรรณกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมโรงไฟฟ้าราชบุรีได้จัดมหกรรมสุขภาพ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าประจำปี 2562 และในปีนี้เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี 2562 และพระราชพิธีเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ รัชกาลที่ 10 โรงไฟฟ้าราชบุรีได้จัดหน่วย ตรวจคลื่นหัวใจให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้โรงไฟฟ้าราชบุรี ยังได้ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจิตอาสา ร่วมกันให้บริการกับประชาชนที่เดินทางตรวจรักษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

//////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: