อำเภอเดชอุดม เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

อำเภอเดชอุดม เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันนี้ ( 8 พ.ค. 62 ) เวลา 09.00 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ฟื้นฟูและพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน ณ ลำห้วยจ่า บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 22 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก
ต่อมา เวลา 13.30 น.ในวันเดียวกันนี้ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเดชอุดม เพื่อรับฟังสภาพปัญหาต่างๆ และ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ของอำเภอเดชอุดม ทั้ง 19 แห่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง พร้อมกับตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสดังกล่าว อีกด้วย

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: