จังหวัดอุบลฯ กำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง

จังหวัดอุบลฯ กำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกำจัด ผักตบชวาในอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง และเก็บกวาดขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นแหล่งน้ำที่สะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นสถานที่กำลังกายของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว .

Leave a Reply

%d bloggers like this: