อาลัย .. จิตอาสาฯ เสียชีวิตช่วยดับไฟไหม้โรงเรียน จ.อ่างทอง !!

อาลัย .. จิตอาสาฯ เสียชีวิตช่วยดับไฟไหม้โรงเรียน จ.อ่างทอง !!

นี่เป็นภาพเมื่อครั้ง จ.ส.อ.บุญช่วย ชุ่มยิ้ม หน.งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง สวมชุดจิตอาสาพระราชทาน ออกช่วยปฏิบัติงานจิตอาสาในพื้นที่ ทั้งการทำความสะอาดสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน การปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ และอื่นๆ จนเป็นที่รักใคร่ของคนในพื้นที่
แต่เมื่อคืนนี้ จ.ส.อ.บุญช่วย ชุ่มยิ้ม หน.งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลศาลาแดง เสียชีวิต ขณะเข้าไปช่วยดับไฟที่กำลังลุกไหม้ ร.ร.ชุมชนวัดพายทอง ม.1 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องจากมีบ้านอยู่ไกล้ และเคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งนับว่า จ.ส.อ.บุญช่วย ชุ่มยิ้ม มีน้ำใจอย่างมากในการช่วยเหลือสังคม ทั้งที่ไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเอง

R.I.P. น้ำใจงาม จิตอาสาพระราชทาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: