ปทุมธานี ชาวลาดหลุมแก้วชวนชมพลับพลาแรกนาขวัญสมัยร.6แห่งแรกของประเทศ ที่วัดบัวขวัญ

ปทุมธานี ชาวลาดหลุมแก้วชวนชมพลับพลาแรกนาขวัญสมัยร.6แห่งแรกของประเทศ ที่วัดบัวขวัญ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 พ.ค.62 พลับพลาแรกนาขวัญ พลับพลาสุดท้ายจากสมัยรัชกาลที่ 6 ที่วัดบัวขวัญ ตั้งอยู่ที่หมู่3 ตำบล.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็นพลับพลาที่สร้างด้วยไม้สักและทาด้วยสีแดง จึงเรียกกันว่า ศาลาแดง
เนื่องจากวันนี้เป็นวันเกษตรกร และพรุ่งนี้เป็นวันแรกนาขวัญ ซึ่งชาวอำเภอลาดหลุมแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร ร่วมถึงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง และยังมีสถานปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า คือ ศาลาแดง ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15.20 เมตร ลักษณะเป็นอาคารเครื่องไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง มีผนังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 6×15.20 เมตร หลังคาทรงจั่วซ้อนลด 2 ชั้น มุงด้วยแป้นเกร็ดกระเบื้องไม้ ออกปีกนกคลุมโดยรอบ ฝ้าเพดานเป็นกระดานแผ่นเรียบตีทับแนว พื้นปูด้วยไม้ เรือนประธานมีขนาด 4 ห้อง ยกพื้นสูงและแบ่งกั้น 1 ห้อง รอบ ๆ เรือนประธานทำเป็นพื้นระเบียงทั้ง 4 ด้าน พร้อมราวระเบียงกั้นกันตก มีบันไดขึ้น 2 ข้างที่ด้านสกัด อาคารส่วนใหญ่ทาสีน้ำมันสีแดง

นางสมบูรณ์ จำปาศรี อายุ 63 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า พลับพลาแรกนาขวัญ หลังนี้สร้างด้วยไม้สักและทาด้วยสีแดง จึงเรียกกันว่า ศาลาแดง เป็นพลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 6 ในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่ทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานวันเดือนปีทีแน่ชัด ในการก่อสร้างแต่จากภาพถ่าย ทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า พลับพลาที่วัดบัวขวัญ นี้มีสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับสถาปัตยกรรมในสมัยดังกล่าว คือเป็นพลับพลาที่มีความเรียบง่าย เป็นอาคารชั้นเดียวทำด้วยไม้ทั้งหลัง ก่อนจะยกเลิกเป็นการชั่วคราวในสมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมา พ.อ.พระอุดม โยธาธิยุต (สด รัตนาวดี) ได้ขอพระราชทานหรือประมูลจากกรมพระราชพิธี นำพลับพลาแรกนาขวัญที่ประทับจากทุ่งพญาไท มาถวายที่วัดบัวขวัญ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยคงสภาพเดิมไว้ทุกประการ เพื่อให้เป็นอาคารโรงเรียนสอนปริยัติธรรม ปัจจุบันพลับพลาหลังนี้เป็นมรดกทางศีลปวัฒนธรรมที่มีความผูกผันกับประชาชนชาวตำบลลาดหลุมแก้วและเป็นโบราณสถานที่ชาวบ้านและชาวอำเภอลาดหลุมแก้วภาคภูมิใจมาก และอยากชวนประชาชนทั่วไปเข้ามาเที่ยวชมพลับพลาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์.

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: