ราชทัณฑ์เริ่มทยอยปล่อยผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ราชทัณฑ์เริ่มทยอยปล่อยผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น กลับตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป ตามพระราชฎีกา พระราชทานอภัยโทษ 2562 ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์และเป็นโอกาส อันสำคัญที่เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จะได้นำผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษรวมถึงครอบครัว ญาติพี่น้องของผู้ต้องราชทัณฑ์ ร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยในวันนี้ที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ต้นได้เดินทางไปเป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ในการอุปสมบทสามเณรหมู่ให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม 20 ราย ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขที่มีญาติพี่น้องมารอรับสำหรับการปล่อยตัว กลับบ้านของทุกเรือนจำ จะได้มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและญาติมิตรได้ร่วมถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจน จะตั้งใจทำความดีสนองคุณพระองค์ท่านและแผ่นดิน

การพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้กรมราชทัณฑ์คาดว่า จะมีผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวประมาณ สามถึงห้าหมื่นคน และได้รับการลดโทษอีกจำนวนมากโดยกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยได้แก่ การให้การศึกษา การพัฒนาจิตใจและส่งเสริมศีลธรรมจรรยาด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร รับการฝึกอบรมวิชาชีพในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมตัวกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้หลังจากพ้นโทษแล้วยังได้เตรียมแผนรองรับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษซึ่งได้บูรณาการเครือข่าย ภาครัฐและสังคมได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตาม ดูแล และช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้มิให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์เชื่อว่ากระบวนการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อย และเครือข่ายภาคสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้จะสามารถทำให้ผู้พ้นโทษได้กลับสู่สังคมได้อย่าง ปกติสุขและหวังว่าสังคม ตลอดจนผู้ประกอบการหรือห้างร้านบริษัทต่างๆ จะให้โอกาสผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ร่วมให้กำลังใจและเปิดใจยอมรับผู้ก้าวพลาดให้ได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคม เพื่อไม่ให้เขาเหล่านั้นหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

Leave a Reply

%d bloggers like this: