วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมีการปล่อยน้ำเสียลงทะเลที่หาดบางเทา

ชาวภูเก็ตวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมีการปล่อยน้ำเสียลงทะเลที่หาดบางเทา ซึ่งชาวบ้านบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นวนเวียน ซ้ำซ้ำๆซากๆ ไม่รู้จบ

Leave a Reply

%d bloggers like this: