พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่

วันศุกร์ที่ 10 พ.ค.2562 (13.30 น.)
พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(รอง ผบช.น.),พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1 (รอง ผบก.น.1 )
ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารอง ผบ.ตร.และ กต.ตร.กทม(ด้านเศรษฐกิจ)
,ดร.พรทิพย์
วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม.
(ด้านสังคม),คุณสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ (อนุกต.ตร.กทม.(เศรษฐกิจ)
,คุณ.วิฑูรย์ กิตติเจริญกุล(อนุกต.ตร.กทม.เศรษฐกิจ)และคณะที่ปรึกษา กต.ตร.กทม. ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทก.โซน1ณ ห้องประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: