มุกดาหาร นายอำเภอดงหลวง นำจิตอาสาพัฒนาถนน 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารนายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานเปิดโครงการ ” 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลดงหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาฯ ตำบลดงหลวงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 180 คน
โดยอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร กำหนดให้ถนนเปรมพัฒนา เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง ถึงโรงเรียนดงหลวงวิทยา ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนชาวอำเภอดงหลวง เข้ามามีส่วนร่วมจัดโครงการ ทำให้เป็นถนนที่สะอาด สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอำเภอ ซึ่งจะมีการเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ทั้งสองข้างทาง
นอกจากนี้ทางอำเภอจะมีการติดตั้งป้ายชื่อถนนเฉลิมพระเกียรติ ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ประดับต้นไม้สีเหลือง ปรับปรุงต้นไม้ที่มีอยู่เดิมให้สวยงาม ตกแต่งสวนหย่อมบางจุด นำอัตลักษณ์ของอำเภอดงหลวง นำมาตกแต่งให้โดดเด่น ตลอดจนปรับเรื่องระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจรให้เหมาะสม ตลอดจนเชิญชวนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว มีส่วนร่วมในการปรับหน้าบ้านให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: