นครนายก – จัดงาน ” มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย

เมื่อเวลา 10.30 น.(10 พ.ค.62) ณ อิงธาร รีสอร์ท ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อม
นายสกล ทองคำ
ผอ. ททท.นครนายก และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานบูรณาการและภาคีเครือข่ายโดยผู้แทนทางวัฒนธรรมจากชุมชนต่างเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย โดยมีแขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เปิดเผยว่า จังหวัดนครนายกโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่เตรียมจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ” ขึ้นระหว่างวันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ทั้งนี้เพื่อร่วม อนุรักษ์ธำรงศิลปะ วัฒนธรรม ให้คงอยู่ ร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างมั่นคง เกิดการสร้างค่านิยมเกิดจิตสำนึก และตระหนักในภูมิปัญญาคนไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เราจึงจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่นวิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งงานในครั้งนี้ นอกจากจะส่งเสริมด้านวัฒนธรรม วิถีถิ่นวิถีไทย ของจังหวัดแล้ว ยังเป็นการสนับสนุน เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน เชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดนครนายกอีกด้วย ภายในงาน จะมีการแสดงเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ของอำเภอต่างๆ การแสดงแสงสีเสียง ที่บอกเล่าเรื่องราวของเขื่อนขุนด่านปราการชล การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง และกิจกรรมรำวงพื้นบ้าน โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ยาวไปจนถึงเวลา 21.30 น. ซึ่งจะหมุนเวียนไปตลอดวัน ดูชื่อว่าทุกคนที่แวะมาเที่ยวงานครั้งนี้ จะต้องเพลิดเพลินและสนุกกับงาน จึงขอฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้แวะมาเที่ยวงานกันเยอะๆ แล้วคุณจะรู้จักนครนายกมากขึ้น ..

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

%d bloggers like this: