เอ็ดดี้โกลด์ พราว 1มอบทุนนักโทษที่ได้รับอภัยโทษ ทุนละ10,000 บาทจำนวน 9 ทุน ในโครงการคืนคนดีสู่สังคม

เอ็ดดี้โกลด์ พราว 1มอบทุนนักโทษที่ได้รับอภัยโทษ ทุนละ10,000 บาทจำนวน 9 ทุน ในโครงการคืนคนดีสู่สังคม
วันนี้ (10 พ.ค.62) เวลา 13.00 น.ที่ เรือนอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นางสาวเพชรลดา พรพัชรกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว 1จำกัด นายบุญมี วิบูลย์จักร์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี และนายอรชุน เวชวงศ์ ที่ปรึกษาบริษัท เอ็ดดี้โกลด์พราว 1 จำกัด ได้ร่วมมอบทุน แก่นักโทษที่ได้รับอภัยโทษ จำนวน 9ทุนทุนละ10,000 บาท ในโครงการคืนคนดีสู่สังคม

โครงการคืนคนดีสู่สังคม” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโอกาสในการแก้ไขฟื้นฟูและสามารถกลับตนเป็นคนดี รวมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เข้าทำงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติและพฤตินิสัยให้ผู้กระทำผิดเกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเองและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานจากนายจ้างและบริษัทเอกชน

นางสาวเพชรลดา พรพัชรกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว 1จำกัด กล่าว่าบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว1จำกัด ได้คำนึงถึงสถานการณ์ด้านแรงงานของ จังหวัดปทุมธานีและของประเทศ ขณะนี้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านช่างฝีมือต่างๆมากมาย อย่างเช่น ช่างทำทอง บริษัทเอ็ดดี้โกลด์ พราว1จำกัด จึงร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐจัดฝึกอบรมอาชีพสาขาช่างทำทองรูปพรรณให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน สาขาช่างทำทองให้แก่สถานประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้ต้องขังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ การต่อทองเป็นลวดลาย และความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ หลังพ้นโทษสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

เมื่อผ่านการฝึกอมรมแล้ว ผู้ต้องขัง จะได้รับวุฒิบัตรที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ออกให้ วุฒิบัตรนี้สามารถเอาไปลดหย่อนโทษได้

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: