ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่หาดบางเทา

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่หาดบางเทา เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เบื้องต้น ผู้นำท้องที่ระบุยังไม่มีประชาชนร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้น ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ยังคงทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต , นายสุรชาติ เดชอรัญ ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอถลาง ,เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ บริเวณอ่าวบางเทา หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง เพื่อตรวจสอบกรณีมีการนำเสนอข่าวพบน้ำเสียส่งกลิ่นเน่าเหม็น โดยมีนายศิริ ยกทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลพร้อมด้วยนายชัยยงค์ จันทร์ทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

นายชัยยงค์ จันทร์ทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล กล่าวว่า บริเวณอ่าวบางเทาหมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเลแห่งนี้เป็นพื้นที่ต่ำต้องรับน้ำจากพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลเชิงทะเล อย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยในเบื้องต้นในฐานะผู้นำท้องที่ยังไม่ได้รับการร้องเรียนความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเลแต่อย่างใด

ด้านนายศิริ ยกทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้ความสำคัญกับการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล โดยขณะนี้ มีระบบบำบัดน้ำเสียใน 2 พื้นที่แบ่ง
เป็นโซน คือ โซน A เป็นระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่
หาดบางเทา โดยรับน้ำเสียในพื้นที่รับผิดชอบมาทำการบำบัด และโซน B เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรับผิดชอบพื้นที่หาดสุรินทร์ ทั้งนี้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะมี 18 สถานีสูบน้ำที่เป็นจุดรวบรวมน้ำเสียและส่งน้ำมาบำบัดในพื้นที่โซน A และโซน B ดังกล่าว

โดยขณะนี้ขอยืนยันว่า ระบบบำบัดน้ำเสียโซน A และโซน B ซึ่งรับผิดชอบบริเวณชายหาดบางเทาและหาดสุรินทร์ได้ทำการบำบัดน้ำเสียตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้จากการลงพื้นที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำ คาดว่าจะทราบผลภายใน 5-7 วัน

สำหรับแผนในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้มีการว่าจ้างบริษัทขวัญระวีเข้ามาดูแลระบบการบำบัดน้ำเสียของพื้นที่ตำบลเชิงทะเลทั้งหมด ปฏิบัติงานมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562

ในส่วนของแผนระยะยาวองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้ลงนามความตกลงกับองค์การบริหารจัดการน้ำ
( อจน. ) ที่จะเข้ามาดูแลวางระบบการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ และไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเสียซึ่งเป็นมลภาวะที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 15 ปี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ

Leave a Reply

%d bloggers like this: