อบต.คลองสาม จัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งสืบสาน รักษาเเละต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาใช้พัฒนาหมู่บ้านเเละสร้างความสุขเเก่ประชาชน โดยมี ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสามเป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วยนายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม นายชม บุญธรรม รองนายก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวงเเละจิตอาสาตำบลคลองสาม เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บ้านคลองสาม หมู่ที่ 16 ต.คลองสาม. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: