สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระจำกัด ใช้พื้นที่ 8 ไร่ครึ่ง ทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกมะละกอ ฟักทอง และมะพร้าวน้ำหอม หลังจากที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จในการปลูกแตงโมในพื้นที่เดียวกันนี้ 4,400 ต้น เก็บผลผลิตแตงโมได้ 12-13 ตัน รับเงินเกือบ 2 แสนบาท ไปแล้ว

นายบัณฑิต เหมือนนอง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระจำกัด ทำ “สวนพอเพียง”ที่หมู่ที่ 2 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ใช้พื้นที่ 8 ไร่ครึ่ง ทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกมะละกอเรดเลดี้ จำนวน500 ต้นแซมฟักทอง 550 หลุม 1,100 ต้น และปลูกมะพร้าวน้ำหอม 300 ต้น

สำหรับการแปลงมะละกอเรดเลดี้ ปลูกเต็มพื้นที่ 8ไร่ครึ่งแบบไร่นาสวนผสม เริ่มปลูกเมื่อวันที่5 ธันวาคม 2561 และใช้ระยะเวลา 6 เดือน ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ โดยประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนฟักทองทำการปลูกแซมมะละกอเรดเลดี้ จำนวน 550 หลุม จำนวน 1,100 ต้น เริ่มปลูกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 90 วัน โดยประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2562 ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้เช่นเดียวกันต่อจากการเก็บมะละกอเรดเลดี้ ที่ผ่านมานายบัณฑิต เหมือนนอง ปลูกมะละกอเรดเลดี้และฮอลแลนด์ จนมีความเชี่ยวชาญในการปลูกมาเป็นเวลานาน มีความรู้ในเรื่องของการปลูกมะละกอเป็นอย่างดี ส่วนมะพร้าวน้ำหอม 300 ต้นขณะนี้อายุ 2 ปี

ในครั้งนี้ผลผลิตมะละกอเรดเลดี้ที่ออกมาลูกดกเต็มต้นทุกต้นทั้งแปลง ในเดือนมิถุนายน 2562เมื่อทำการเก็บผลผลิตมะละกอขาย โดยจะทยอยเก็บครั้งละ 1.5 ตัน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คาดว่ามะละกอเรดเลดี้สามารถสร้างรายได้อย่างงามหลายแสนบาทให้กับครอบครัวนายบัณฑิต เหมือนนอง อีกครั้งหนึ่ง หลังจากเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จในการปลูกแตงโมในพื้นที่เดียวกันนี้ 4,400 ต้น เก็บผลผลิตแตงโมขายได้ 12-13 ตัน รับเงินเกือบ 2 แสนบาท

โดยในช่วงนี้นายบัณฑิต เหมือนนอง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระจำกัด เจ้าของ“สวนพอเพียง” ต้องมาดูแลมะละกอและฟักทองอย่างเต็มที่ให้น้ำทุกวันและให้ปุ๋ยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้มะละกอและฟักทองมีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้มีน้ำหนักดีและลูกดก จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับนายบัณฑิตฯอีกครั้งหนึ่งและหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตมะละกอและฟักทองเสร็จหมดแล้วก็จะทำการปลูกแตงโมหรือฟักเขียวต่อ มันจะครบวงจรและจะทำให้โรคเชื้อราจะไม่เข้ามาเบียดเบียฬพืชที่ปลูกในแปลงแตงโมหรือฟักเขียวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตฟักทองหมดไปแล้ว

นายบัณฑิต เหมือนนอง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระจำกัด กล่าวว่า พื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่ครึ่ง ทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกมะพร้าวน้ำหอม 300 ต้น ปลูกฟักทอง 550 หลุม 1,100 ต้น และปลูกมะละกอเรดเลดี้ 500 ต้น มะละกอลูกดกสวย ต้นสมบูรณ์ เพราะผมให้น้ำทุกวันและใส่ปุ๋ยเดือนละ 2 ครั้ง โดยจะเก็บผลผลิตทั้งมะละกอและฟักทองในเดือนมิถุนายน 2562 ตามหลังกันไป

สำหรับมะละกอต้นหนึ่งประมาณเกือบ 100 ลูก เพราะช่อหนึ่ง 5 ลูก จากการประเมินดูแล้วเฉพาะมะละกอ คาดว่าก่อนจะถึงหน้าฝนคงจะได้กำไรเป็นแสน โดยตั้งเป้าในการเก็บผลผลิตสัปดาห์ละ 1.5 ตัน ส่วนในเรื่องของราคาในช่วงนี้ราคา กก.ละ 18-20 บาท ซึ่งเป็นราคาหน้าสวน

หากท่านใดสนใจจะปลูกมะละกอสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 087-2858915

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: