จ.ชัยภูมินางรำ 3 หมื่นคนรำก้มกราบแผ่นดินรำลึกเจ้าเมืองคนแรกผู้ภักดีต่อราชวงศ์จักรี

เมื่อเวลา 16.00น. ของวันที่13 พ.ค. 32 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลและชาวชัยภูมิจาก 16 อำเภอ กว่า 3 หมื่นคน ออกมาฟ้อนรำประกอบเพลง 6 เพลง บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล) หรือเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ผู้มีความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง และราชวงศ์จักรี
โดยปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 มีกิจกรรมพิเศษที่ทุกภาคส่วนสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในงาน ช่วงแรกเป็นการแสดงมหกรรมวงโปงลางจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 13 แห่ง การแสดงวงโยธวาทิต 35 สถาบัน จากนั้นนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นำบายศรี พวงมาลัย ถวายเบื้องหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และกล่าวเปิดงาน ก่อนจะพร้อมใจกันรำถวายเจ้าพ่อพญาแล ประกอบเพลง 6 เพลงรวม เริ่มตั้งแต่เพลงศรัทธาพญาแล เพลงของดีเมืองชัยภูมิ เพลงชัยภูมิบ้านพี่ เพลงสาวบ้านแต้ เพลงออนซอนชัยภูมิและจบด้วยเพลงมาร์ชชัยภูมิ เมื่อเพลงจบ ทุกคนที่อยู่บริเวณงาน ได้พร้อมใจกันลงก้มกราบแผ่นดิน ตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที ในอันที่จะร่วมกันสืบสานเจตนารมณ์ของเจ้าพ่อพญาแล ผู้มีความเสียสละ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทย ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ลูกหลานเจ้าพ่อพญาแลได้มาชุมนุมพร้อมกันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่พี่น้องจังหวัดชัยภูมิและพี่น้องจากส่วนอื่น ให้ความเคารพศรัทธายิ่ง หลายปีที่ผ่านมาพวกเราได้มาชุมนุมกัน ณ. ที่แห่งนี้สืบสานต่อกันมาจนถึงวันนี้ด้วยความรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองคนแรกผู้สร้างบ้านแปลงเมืองชัยภูมิให้ปักหลักเป็นปึกแผ่น มาจนถึงปัจจุบันนี้เจ้าพ่อพระยาแลเป็นต้นแบบของผู้ที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี แม้เวลาจะผ่านไปนับ 200 ปีเศษแต่คุณงามความดีเหล่านี้ยังไม่ได้เลื่อนหายไปจากหัวใจของชาวชัยภูมิและลูกหลานชาวชัยภูมิที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้วันนี้พวกเรา มาสืบสานเจตนารมณ์ของเจ้าพ่อพญาแลที่ได้เสียสละซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีการแสดงออกในวันนี้ของพวกเราทุกคนมาด้วยใจมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะบอกให้ ทุกฝ่ายได้รับรู้ว่าพี่น้องชาวชัยภูมิมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อแผ่นดินต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงก่อนถึงเวลา อากาศร้อนอบอ้าว แดดร้อนจัด แต่พอเริ่มงานมีเมฆปกคลุม อากาศที่คลึ้มฟ้า คลึ้มฝน บางช่วงมีฝนโปรยปรายลงมา แต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อ ยังคงรอร่วมพิธีอันสำคัญนี้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น ทุกคนเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล สร้างความร่มเย็น สดชื่นให้กับลูกหลานที่มาร่วมรำในครั้งนี้

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: