พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด นนทบุรี ร่วมเปิดสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

วันที่ 13 พ.ค.62 เวลา 10.30 น. โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด นนทบุรี ร่วมเปิดสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.3 กอ.รมน.) โดยมี พล.ท.อรรถพร เป้าประจักษ์ ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิด มี นายชลธี ยังตรง รอง ผวจ.นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด

เผยแพร่โดย…
สง.โฆษก.กอ.รมน…

Leave a Reply

%d bloggers like this: