แรงงานพิจิตร จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

แรงงานพิจิตร จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมวรพงศ์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน จัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบในจังหวัด เพื่อให้มีทักษะฝีมือ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ได้รับความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการฝึกอบรม ได้มีการให้ความรู้ทั้ง ก่อนปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีทักษะที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ การรวมกลุ่มช่องทางการตลาด การบรรจุภัณฑ์ และการประกันสังคมกลุ่มแรงงานนอกระบบจำนวน 4 รุ่น โดยกำหนดดำเนินการรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562

สำหรับวันนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบกิจการ และช่วยให้แรงงานมีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น

กนกวรรณ รอดทนง
ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: