คลังจังหวัดพิจิตร บูรณาการทีมสี่เสือพิจิตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One Stop Service

คลังจังหวัดพิจิตร บูรณาการทีมสี่เสือพิจิตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One Stop Service
วันนี้ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ธนาคารกรุงไทย สาขาตะพานหิน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาพิจิตร หัวหน้าส่วนราช เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One Stop Service ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จังหวัดพิจิตร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาพิจิตร ในชื่อทีม “สี่เสือพิจิตร” ร่วมบูรณาการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One Stop Service เพื้อให้ร้านค้าของท่านสามารถรับชำระเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยไม่ต้องเสียคค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น เพียงแค่ท่านมีบัตรประชาชน โทรศัพทิมือถือ Smart Phone และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย ก็สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นได้
สำหรับแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า ระหว่างร้านค้ากับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยให้ร้านค้าทั่วไปสามารถรับชำระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านสมาร์ทโฟนได้เลย โดยไม่ต้องติดตั้งเครื่อง EDC เพียงแต่ร้านค้าต้องสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อกระจายรายได้ให้กับร้านค้าในหมู่บ้านและชุมชน ร้านค้าที่เข้าร่วมโครง เป็นร้านค้าต่างๆ ทั่วไป เช่น ร้านขายของชำ ร้านค้าในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ขายไข่ ขายเนื้อสัตว์ ขายผักผลไม้ รันอาหารตามสั่ง ร้านขายขัวแกง รัานกัวยเตี๋ยว รัานขายอาหารถุงปรุงสำเร็จ มีโทรศัพท์มือถือ Smart Phone รุ่นใดก็ได้ เพื่อใช้ในการติดตั้ง Application โดยทางทีมสี่เสือพิจิตร จะลงพื้นที่ตลาดต่างๆในแต่ละอำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดพิจิตร ต่อไป

จิรภัทร จิตตรีพรต…ภาพ/ข่าว
ส.ปชส.พิจิตร
14 พฤษภาคม 2562
#พิจิตรสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติ

Leave a Reply

%d bloggers like this: