เรือนจำกลางอุบลฯ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เรือนจำกลางอุบลฯ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
วันนี้ ( 15 พ.ค.62) ที่เรือนจำกลางอุบลราชธานี ถนนพโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประฤติดี ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัว
สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ที่ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำกลางอุบลราชธานี ครั้งนี้ มีทั้งหมด 228 คน โดยก่อนที่ปล่อย ทางเรือนจำกลางอุบลราชธานีได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกคน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ต้องราชทัณฑ์ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการฝึกวิชาชีพให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก
โดยผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับการปล่อยตัวพระราชทานอภัยโทษ ในครั้งนี้ กล่าวว่า สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี มีครอบครัว มารอต้อนรับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำ เป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งผู้ต้องราชทัณฑ์ และ ครอบครัวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: